Ten rok jest nasz!

Agnieszka Nowosad
2 min czytania

W tym roku świętujemy Jubileusz 550-lecia Województwa Lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do świętowania wszystkich mieszkańców naszego regionu.

26 stycznia radni sejmiku województwa podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 „Rokiem Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego”. Przyjęciem uchwały Sejmik zaprosił jednostki samorządu terytorialnego, środowiska kulturalne, naukowe, organizacje pozarządowe, młodzież szkolną i akademicką do włączenia się w organizację uroczystych obchodów jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego, a Mieszkańców Województwa Lubelskiego – do wspólnego świętowania.

Lublin i Lubelszczyzna były bramą Zachodu na Wschód. To właśnie tutaj została zawarta unia lubelska. Gdy w 1915 roku pojawiły się wojska niemieckie, to Lublin stał się stolicą okupacji austriackiej, a przez to centralnym regionem życia politycznego. To tu powstał rząd tymczasowy. W okresie międzywojennym nasze województwo nie graniczyło z żadnym państwem – mówi prof. Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Lubelskie zaczęło zaznaczać swą odrębność już w końcu XII w., gdy zostały powołane do życia samodzielne jednostki administracji państwowej (kasztelania) i kościelnej (archidiakonat). W połowie XIV w. pojawił się w Lublinie starosta, który przejął funkcję kasztelana. Znaczenie Ziemi Lubelskiej wyraźnie wzrosło po zawarciu unii polsko-litewskiej w Krewie w 1385 roku. Wówczas region stał się ważnym centrum wymiany handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Kronikarz Jan Długosz pisał, że utworzenie województwa lubelskiego stało się „z przyczyny wzrostu i znacznego powiększenia się tej prowincji”.

Podpisanie w roku 1569 Unii Lubelskiej jednoczącej w jednym państwowym organizmie Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie pozwoliło na zachowanie wielokulturowości, korzystanie z różnorodności tradycji i religii mieszkańców tego obszaru. Wejście w życie postanowień dokumentu, któremu przyświecało hasło „Wolni z wolnymi, równi z równymi”, jest jednym z najważniejszych wydarzeń nie tylko dla naszego regionu czy Polski, ale również i całej Europy.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

O tym się mówi