Terytorialsi w gotowości

Agnieszka Nowosad
1 min czytania

Rozpoczęła się certyfikacja Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej cel to ocena zdolności do działania w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz zdolności do realizacji zadań zarządzania kryzysowego w czasie pokoju.

Oznacza to m.in., że żołnierze WOT będą musieli stawić się w swoich jednostkach w trybie natychmiastowego stawiennictwa, co ma być poprzedzone sygnałem alarmowym. To pierwszy w historii wojska przypadek, kiedy certyfikacji poddaje się cały rodzaj Sił Zbrojnych.

Zdolności do wykonywania zadań przez WOT oceniane będą w oparciu o normy ujęte w dokumencie Forces Standards Volume VII Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL), które opracowane zostały na potrzeby standaryzacji działań sił zbrojnych państw członkowskich NATO.

W ramach certyfikacji oceniane będą m.in. wyszkolenie żołnierzy, na poziomie zapewniającym realizację zadań, sprawdzenie sprawności sprzętu wojskowego oraz poziom zapasów taktycznych, które powinny zapewnić osiągnięcie założonej kategorii gotowości bojowej i realizację zadań.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

O tym się mówi