Tag: ścieżka rowerowa

Ścieżki też trzeba czyścić!

Radny Mariusz Kowalczuk złożył interpelację do władz miasta w sprawie mechanicznego czyszczenia…

Agnieszka Nowosad Autor: Agnieszka Nowosad