Tag: UA

„Polska będzie hubem gazowym dla Ukrainy i krajów naszego regionu”

Stabilny i mierzony w miliardach m3 przepływ gazu pomiędzy magazynami na Ukrainie…

Anna Dominiak Anna Dominiak