Tag: zasłużony dla Chełma

Zasłużeni dla Chełma odznaczeni

Agata Fisz, Beata Mazurek, Krzysztof Grabczuk, Józef Zając, Zbigniew Lubaszewski, Danuta Bałka…

Łukasz Bajkiewicz Łukasz Bajkiewicz