Tag: zabytek

Nowy zabytek w Chełmie

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego…

Anna Dominiak Anna Dominiak