Dostępność jest potrzebna nam wszystkim

Agnieszka Nowosad
2 min czytania

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością „Zbyszko” z Chełma otrzymało I nagrodę w konkursie „Dostępne NGO= NGO bez barier”.

To nagroda za szczególny wkład i zaangażowanie w proces eliminacji barier dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz aktywny udział w testowaniu, wdrażaniu i popularyzacji standardów „NGO bez barier-lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowej.” Uroczystość wręczenia odbyła się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie podczas regionalnej konferencji na temat szeroko pojętej dostępności i wyzwań w kontekście osób o szczególnych potrzebach. Współorganizatorami wydarzenia byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności.

Konferencja „Dostępne NGO = NGO bez barier” była podsumowaniem realizacji projektu „Dostępne NGO na PLUS” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Celem projektu było wypracowanie, przetestowanie a następnie wdrożenie standardów w zakresie zapewniania przez NGO dostępności w swojej działalności. Wiadomo już, że konieczna jest zmiana sposobu myślenia NGO o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Organizacje powinny postrzegać dostępność nie tylko jako zbiór obowiązków, ale jako istotny obszar swojej działalności oraz przejaw społecznej odpowiedzialności w myśl zasady „Prospołeczni = Dostępni”. Dostępność to także niwelowanie barier mentalnych i panujących stereotypów wokół niepełnosprawności, a więc proces, który dotyczy nas wszystkich. Tym bardziej, że miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami są jednocześnie przyjazne seniorom, podróżnym i rodzinom z małymi dziećmi – czyli osobom w każdym wieku. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Oznacza to, że dostępność nie stanowi oddzielnej polityki, ale jest integralną częścią wszystkich polityk publicznych.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

O tym się mówi